Koronavírus

Országbesorolások? Karanténkötelezettség? Szigorítás? Enyhítés? Most mindent elmagyarázunk!

Országbesorolások, karanténkötelezettség, szigorítás, enyhítés? Most mindent elmagyarázunk!

Az elmúlt 1-2 napban arról lehetett olvasni, hogy kiutazás szempontjából szigorítottak az országok besorolásán, majd hogy lazítottak bizonyos esetekben. Ön sem tudja már követni ezt a huzavonát? Akkor mindenképp olvassa el cikkünket!


Mit jelent az utazásra nem javasolt I-es kategória, a magas kockázatú II-es kategória és mit is jelent ez pontosan az utazókra nézve, de legfőképp hogyan befolyásolja ez a beutazással automatikus karanténkötelezettséget?

Utóbbira gyors választ lehet adni: sehogy! A szeptember 1-el bevezetett beutazási szabályokat ez nem befolyásolja. Továbbra is érvényben van a karantén kötelezettség. Hiszen az a külföldről való beutazásra vonatkozik, az országok I-es, utazásra nem javasolt kategóriába sorolása pedig – ahogy a nevéből is látszik – a kiutazásra.

Ahhoz, hogy teljesen világosak legyenek ezek az új szabályok, ismernünk kell a Külgazdasági és Külügyminisztérium biztonsági besorolásait.

A Konzuli Szolgálat feladata többek között, hogy külföldön képviselje a magyar állampolgárok érdekeit, és adott esetben konzuli segítséget nyújtson a kint tartózkodó magyaroknak. Ennek megfelelően folyamatosan figyelemmel kísérik a külföldi országok helyzetét, biztonsági szempontból kategóriákba sorolják azokat és utazási tanácsokat fogalmaznak meg az egyes országokra vonatkozóan.

Három biztonsági besorolást különböztetnek meg:

 • a III-as (zöld), legenyhébb biztonsági besorolás: ebbe a kategóriába tartozó országokba javasolják az utazást, hiszen a közbiztonsági helyzete, biztonsági kockázatai, általános szabályrendszere hasonló a Magyarországon megszokotthoz. Persze utasbiztosítás megkötése javasolt, de a biztonsági kockázat alacsony, bátran lehet ide utazni magyaroknak.

 • a II-es (sárga) biztonsági besorolás alá a fokozott biztonsági kockázatot rejtő országok tartoznak, ahol a biztonsági helyzet nem kielégítő. Járványveszély, háborús fenyegetettség, terrorista támadások veszélye és más rendkívüli körülmény indokolhatja egy-egy ország II-es kategóriába való besorolását. Ilyen kategóriájú országban a Konzuli Szolgálat a magyar állampolgárok védelmét csak részlegesen vagy rendkívüli nehézségek árán képes ellátni. Ilyen országba való utazáskor fokozott elővigyázatosságot kérnek és az utasbiztosítás megkötése mellett javasolják, hogy minden magyar állampolgár regisztráljon konzuli védelemre a kint tartózkodás idejére.
 • az I-es (piros) biztonsági besorolás, az utazásra nem javasolt országok kategóriája. Ez a legszigorúbb biztonsági figyelmeztetés. Ha egy ország az I-es kategóriába tartozik, akkor ott válsághelyzet, fegyveres összetűzések, háborús cselekmények, zavargások, természeti katasztrófák, betegségek vagy egyéb – a személyi biztonságot közvetlenül veszélyeztető – események tapasztalhatók. Ezen országokba történő utazást nem javasolják, a tervezett utazás törlését, lemondását javasolják. Annak aki épp ilyen kategóriájú országban tartózkodik, azt javasolják, hogy minél előbb hagyja el azt. Ha pedig valaki mégis kiutazik egy I-es kategóriájú országba, akkor a konzuli segítségnyújtást már nem tudják garantálni számára és a legtöbb biztosítás sem érvényes ilyen térségekben.

Fontos megjegyezni, hogy mivel az utazás egyéni döntés és felelősség, egyik esetben sem tiltják a kiutazást, csupán javaslatokat fogalmaznak meg az esetleges biztonsági kockázatoknak megfelelően.

Mi változott? Most melyik ország piros?

2020. szeptember 1-el a beutazási szigorításokkal párhuzamosan a kiutazásra is példátlan szigorítást vezettek be.

A világ összes országa a fent ismertetett legszigorúbb, I-es (piros) kategóriába került!

Ezen a döntésen szeptember 3-án máris módosítottak, és úgy határoztak, hogy bizonyos halaszthatatlan kiutazások esetében 42 ország I-es besorolását II-es besorolásra enyhítik.

Ennek részletei a következők:

A világjárvány miatt az alábbi, 2020. szeptember 1- jén I. kategóriába átsorolt  országokba továbbra sem javasolja a Külgazdasági és Külügyminisztérium az utazást (utazásra nem javasolt térségek, I. kategória), de előfordulhat, hogy halaszthatatlan ügyben mégis szükségessé válik az. Kivételt képez, ha a beutazás célja:

 • bírósági vagy hatósági eljáráshoz kapcsolódó eljárási cselekményen történő részvétel.
 • halaszthatatlan üzleti tevékenység vagy egyéb munkavégzés,
 • egészségügyi ellátás igénybevétele.
 • hallgatói vagy a tanulói jogviszony alapján fennálló tanulmányi vagy vizsgakötelezettség teljesítése.
 • fuvarozási tevékenységgel összefüggő munkavégzéshez kapcsolódó utazás személyforgalomban.
 • halaszthatatlan családi eseményeken (házasságkötés, keresztelő, temetés) részvétel.
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti hozzátartozó gondozása, ápolása.
 • kiemelt jelentőségű, nemzetközi vonatkozású sport-, kulturális, illetve egyházi rendezvényen történő részvétel.  

Amennyiben a felsorolásra kerülő országokba történő beutazás célja az előző pontokban felsoroltak egyike, úgy az adott ország a beutazás szempontjából II. (fokozott biztonsági kockázatot jelentő) kategóriának minősül.

Az érintett országok a következők:

 • Amerikai Egyesült Államok, Andorra, Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Japán, Kanada, Kína, Dél-Korea, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Monaco, Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Portugália, Románia, San Marino, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Vatikánváros.

Az előzőekben felsorolt országokba, ha a beutazási cél nem a felsoroltak valamelyike, úgy a KKM nem javasolja az utazást (I. kategória).


Fontos a tájékozódás hiteles forrásból

Azt tapasztaltuk, hogy egy-egy tájékoztatás megtévesztő lehet a témában, és sokan félreérthetik, hogy ez az enyhítés együtt jár azzal, hogy ebből a 42 országból érkezőkre már nem vonatkozik a karanténkötelezettség. De ez nem igaz! A Magyarországra való visszatérés szabályai változatlanok, ugyanúgy érvényben vannak szeptember 1-től!